Als onderdeel van het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM) organiseert EIS Kenniscentrum Insecten en andere ongewervelden dit jaar weer een verspreidingsonderzoek naar uitheemse rivierkreeften. Het onderzoek betreft een herhaling van het verspreidingsonderzoek dat in 2010 heeft plaatsgevonden.

Enthousiaste vrijwilligers in heel Nederland worden van harte uitgenodigd om hun steentje bij te dragen aan het onderzoek! Om mee te doen is kreeftenvoorkennis niet noodzakelijk, mits u de dieren duidelijk kunt fotograferen.

De minimale inspanning die per vrijwilliger wordt gevraagd is het bemonsteren van één voorgeselecteerd meetpunt. Eén bemonstering bestaat uit het uitzetten en controleren van drie kreeftkorven gedurende vier achtereenvolgende ochtenden op een specifieke locatie. Voor het gebruik van de korven gelden de volgende voorwaarden. Uitgebreide instructies vindt u hier.

De kaart hiernaast geeft een overzicht van de geselecteerde meetpunten (klik op een punaise voor meer info):

  • Rode meetpunten zijn locaties waarvoor een vrijwilliger zich al heeft ingetekend;
  • groene meetpunten zijn locaties waarvoor nog vrijwilligers gezocht worden.
U kunt deze meetpunten ook weergeven op een grotere kaart.

En mocht u Google Earth geïnstalleerd hebben dan is het kaartje daarin ook te bekijken via deze link.

Een uitgebreide lijst met omschrijvingen en coördinaten van alle meetpunten vindt u hier.

Aanmelden
Indien u interesse heeft om één of meerdere meetpunten te onderzoeken (binnen de periode van 15 augustus tot en met 15 oktober 2019), kunt u een mail sturen naar eis@naturalis.nl, met hierin vermeld:

  • Het nummer van het meetpunt die u zou willen onderzoeken (te vinden door op de meetpunten in de kaart te klikken. Let op: u kunt zich alleen aanmelden voor meetpunten die nog vrij zijn: de groene meetpunten).
  • Uw naam en adres;
  • Een korte motivatie.
In ruil voor uw inspanning ontvangt u een (gratis) pakket met daarin drie kreeftkorven, een watervaste kreeftzoekkaart en een ontheffing om de korven te mogen gebruiken.